विद्या ददाति विनयम्, विनयाद्याति पात्रताम् ।

विद्या ददाति विनयम्, विनयाद्याति पात्रताम् ।
पात्रत्वाद्धनमाप्नोति, धनाद्धर्मं ततः सुखम् ॥


Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar

wpDiscuz